Llegeixi els termes d’ús si vol utilitzar qualsevol material o informació que apareix en la web de Reactivació Badalona S.A.. Tingui en compte que al visitar i/o utilitzar la nostra web (per exemple, reproduint qualsevol informació, etc.), vostè accepta els termes d’ús. Si no hi està d’acord, desconnectis i no faci ús d’aquesta web.

Dades Fiscals

© Badalona Centre Internacional de Negocis (Reactivació Badalona, S.A.)
Polígon Les Guixeres C/ Marcus Porcius, 1. 08915
Fax (34) 93 464 80 20. (Catalunya - Spain)
NIF: A-58184748
Inscrita al Registre mercantil de Barcelona foli 1, volum 7944, secció 2a, llibre 7204, full 92853

Contacte
bcin@bcin.org


General

Aquest lloc web i qualsevol sublloc, és publicat i mantingut per Reactivació Badalona SA. A l’utilitzar el lloc, accepta els termes i condicions descrites en aquest avís legal (“Termes d’ús”). Si no hi està d’acord, no l’utilitzi.
De tant en tant, es possible que canviem o modifiquem aquests termes d’ús. Per tant, també hauria de visitar aquesta pàgina cada cop que visiti el lloc. Si segueix utilitzant el lloc després de que haguem canviat o modificat aquests termes d’ús, significa que accepta els nous termes.

Disponibilitat de productes i serveis.

Els productes i serveis mostrats en aquest lloc poden no estar disponibles en el seu país o zona. La referència a aquests productes i serveis en el lloc es només amb caràcter informatiu i no implica ni garantitza que aquests productes o serveis estiguin disponibles en el seu país, zona o en qualsevol altre lloc.

Propietat

Tots els materials, inclosos imatges, software, text i gràfics, botons, paraules clau, metatags, a més de l’“estil” general, (“el contingut”), en aquest lloc estan protegits pel copyright sota lleis nacionals i tractats internacionals. Les marques, logos corporatius i emblemes mostrats en el lloc estan subjectes a les marques comercials i altres drets de Reactivació Badalona S.A. o de llurs proveïdors de continguts. Sense limitació de lo anterior, es la marca comercial o marca registrada de Firelancers o s’utilitza en virtut d’una llicència de Reactivació Badalona S.A.. Vostè no pot usar el Contingut excepte el que està disposat en aquest document. La violació d’aquests termes pot constituir violació dels drets de propietat intel·lectual nostres o dels nostres proveïdors de continguts i Reactivació Badalona S.A. o llurs proveïdors de contingut poden emprendre accions legals per tal de protegir llurs drets.
El Contingut potser vist i imprès i desprès els documents poden ser distribuïts sempre i quan s’utilitzin per a informar i només per a fins personals no comercials i es faci referència a Reactivació Badalona S.A. sempre que s’utilitzi el document. Vostè no podrà intercanviar, modificar, vendre o transmetre rés en aquest lloc. Els informes de premsa i altres documents classificats com a públics poden utilitzar-se per a comunicació pública sempre que s’indiqui la font de la informació.
Si vostè envia qualsevol comunicació o material a aquest lloc web por correu electrònic o per altre mitjà, totes aquelles comunicacions seran tractades com no confidencials i no subjectes a drets de propietat, a menys que estiguin classificades d’altra manera. Reactivació Badalona S.A. es reserva el dret d’utilitzar, sense compensació, qualsevol concepte, idea, coneixement pràctic o tècnic contingut en qualsevol comunicació enviada al lloc. Malgrat tot, vostè accepta i comprèn que Reactivació Badalona S.A. no està obligada a utilitzar les esmentades idees o materials i vostè no té dret a exigir-ho.

Enllaços

Aquest lloc inclou enllaços a llocs a Internet que són propietat de tercers i són publicats i mantinguts per aquests. Tingui en compte que aquests llocs enllaçats no estan sota el nostre control i, per tant, Reactivació Badalona S.A. no pot assumir cap responsabilitat pel contingut dels mateixos. Es prohibeixen els enllaços al nostre lloc sense el consentiment de Reactivació Badalona S.A.. Els enllaços no creen o constitueixen, cap afiliació legal entre Reactivació Badalona S.A. i qualsevol tercer, cap obligació o responsabilitat per part de Reactivació Badalona S.A. amb el contingut, els anuncis, les representacions, els productes o serveis de cap tercer, o qualsevol suport, garantia o caució dels seus productes i serveis o del rendiment o qualitat dels mateixos.

Software disponible en aquest lloc.

Qualsevol software que pugui estar disponible per a ser descarregat des del lloc (”el software”) és propietat intel·lectual de Reactivació Badalona S.A. o dels seus proveïdors de contingut. El software es troba disponible per a ser descarregat exclusivament per a us personal dels usuaris finals i els seu ús està subjecte als termes del contracte de llicència de l’usuari final, el qual acompanya o s’ inclou en el software (el “Contracte de llicència”). Qualsevol reproducció o redistribució del software que no estigui d’acord amb el Contracte de llicència, pot tenir com a resultat penes civils i criminals.
SENSE LIMITACIÓ DE L'ESMENTAT ANTERIORMENT, ES PROHIBEIX EXPRESSAMENT COPIAR O REPRODUIR EL SOFTWARE A QUALSEVOL ALTRE SERVIDOR O UBICACIÓ PER A LA SEVA POSTERIOR REPRODUCCIÓ O REDISTRIBUCIÓ. EL SOFTWARE ESTÀ GARANTITZAT, SI HO ESTIGUÉS, NOMÈS DE CONFORMITAT AMB ELS TERMES DEL CONTRACTE DE LLICÈNCIA. EXCEPTE EL QUE ESTÀ DISPOSAT EN EL CONTRACTE DE LLICÈNCIA, REACTIVACIÓ BADALONA S.A., MITJANÇANT EL PRESENT DOCUMENT, REFUSA TOTES LES GARANTIES I CONDICIONS DE COMERCIABILITAT, ADECUACIÓ PER A UN PROPÒSIT ESPECÍFIC, TÍTOL DE PROPIETAT I ABSÈNCIA D’INFRACCIÓ.
EL CONTINGUT D’AQUEST LLOC SITIO POT INCLOURE INCORRECCIONS TÈCNIQUES O ERRORS TIPOGRÀFICS. REACTIVACIÓ BADALONA S.A. ES RESERVA EL DRET DE REVISAR EL CONTINGUT SEGONS SIGUI NECESSARI PER A CORREGIR ELS ESMENTATS ERRORS SENSE PREVI AVÍS.

Protecció de la informació

Les transmissions d’Internet mai són completament privades ni segures. Vostè comprèn que qualsevol missatge o informació que enviï a aquest lloc pot ser llegida o interceptada per altres. A més, vostè no ha d’entregar la seva contrasenya a ningú. També, si comparteix el seu ordinador amb altres persones, ha de desconnectar-se del lloc i tancar la finestra del seu navegador quan hagi acabat.

Límit d'edat

Tota persona és benvinguda al visitar aquest lloc. Malgrat tot, si desitja contribuir a les diferents seccions del lloc, cal que es registri. Per a això, vostè ha de tenir al menys 15 anys d’edat o tenir un consentiment escrit dels seus pares o tutors.

Conducta en línia

Si vostè distribueix continguts o agrega comentaris, ens concedeix el dret d’editar, copiar, distribuir, publicar i crear treballs derivats dels esmentats continguts en qualsevol forma o per qualsevol mitjà que escollim. També, vostè és l’únic responsable de totes les seves activitats en el lloc. A continuació presentem una llista d’algunes, però no de totes, las violacions que poden tenir com a resultat la finalització del seu accés al lloc:
1. Publicar continguts il·legals, obscens o difamatoris.
2. Assetjar, amenaçar, avergonyir o interferir altres usuaris de qualsevol forma no desitjada.
3. Transmetre o facilitar la distribució de continguts difamatoris, perjudicials, amenaçadors, acossadors, abusius, ofensius racial i ètnicament, vulgars, sexualment explícits, obscens, calumniants o objectables.
4. Usar llenguatge vulgar o abusiu.
5. Pretendre ser una altra persona. No es permet fingir ser un altre usuari o qualsevol altre individu.
6. Intentar obtenir la contrasenya d’un altre usuari.
7. Publicar qualsevol material publicitari o promocional.
8. Carregar un virus o un altre component perjudicial.
9. Interrompre o intentar interrompre el lloc.

Ens reservem el dret de treure continguts en qualsevol moment, que inclogui, però no es limiti a, qualsevol contingut que violi aquestes normes. No som responsables de qualsevol material objectable que vostè pugui trobar mentre usa el lloc.

Indemnització

Ni Reactivació Badalona S.A. ni aquells que contribueixen a crear, produir, entregar i/o mantenir el lloc són responsables dels danys que puguin resultar de la seva utilització del lloc. Això inclou danys directes, incidentals, consegüents, indirectes o punitius i càrrecs per advocats que sorgeixin del seu accés al lloc o de l’ús del mateix. Per tant, vostè és completament responsable de les conseqüències de l’ús del lloc. Vostè accepta indemnitzar, defensar i mantenir a Reactivació Badalona S.A., als seus proveïdors, als llicenciants y llicenciataris, als funcionaris i a les empreses matrius (en conjunt ”Parts indemnitzades”), sense danys per i contra qualsevol i totes les obligacions, demanda i despeses, incloent els càrrecs per advocats, incorreguts per les Parts indemnitzades en connexió amb qualsevol demanda que sorgeixi de qualsevol infracció per part seva d’aquests Termes d’ús, les representacions, garanties i convenis anteriors. S’han fet tots els esforços per a assegurar la precisió de la informació del lloc. Malgrat tot, degut a la naturalesa del medi i els riscs d’interrupció i pertorbació, la responsabilitat s’exclou segons s’estipula a continuació.

Denegació de garanties i danys

L’ÚS QUE LI DONI AL LLOC ÉS DEL SEU PROPI RISC. EL LLOC (INCLÒS TOTS ELS CONTINGUTS I TOTA FUNCIÓ DISPONIBLE O ACCESSIBLE MITJANÇANT EL LLOC) ES PROPORCIONA “TAL QUAL” I “COM ESTÀ DISPONIBLE”. FINS ELS LÍMITS PERMISIBLES PER LLEI, AMB RESPECT AL CONTINGUT DEL LLOC, REACTIVACIÓ BADALONA SA NO FA REPRESENTACIONS NI GARANTIES DE CAP TIPUS, EN LO REFERENT A (1) L’EXACTITUT, COMERCIABILITAT, ADEQUACIÓ PER A UN PROPÒSIT PARTICULAR, O ABSÈNCIA D’INFRACCIÓ DE QUALSEVOL DELS CONTINGUTS PUBLICATS O DISPONIBLES MITJANÇANT EL LLOC; (2) QUE EL SERVIDOR QUE PERMET QUE EL LLOC ESTIGUI DISPONIBLE ESTIGUI LLIURE DE VIRUS U ALTRES COMPONENTS QUE PUGUIN INFECTAR, PERJUDICAR O DANYAR EL SEU EQUIP INFORMÀTIC O QUALSEVOL ALTRA PROPIETDAT QUAN ENTRI, NAVEGUI, DESCARREGUI O UTILITZI AQUEST LLOC.
SOTA CAP CIRCUMSTÀNCIA, INCLOSA PERÒ NO LIMITADA A LA NEGLIGÈNCIA DE REACTIVACIÓ BADALONA S.A., REACTIVACIÓ BADALONA S.A. HAURÀ DE FER-SE RESPONSABLE DE QUALSEVOL DANY CONSEGÜENT, DIRECTE, INCIDENTAL, PUNITIU O ESPECIAL RELACIONAT AMB (A) L’ÚS DE, (B) LA INCAPACITAT PER A USAR, O (C) ERRORS U OMISIONS EN EL CONTINGUT I LES FUNCIONS DEL LLOC, INCLÒS SI A REACTIVACIÓ BADALONA S.A. O A UN REPRESENTANT AUTORIZAT A AQUEST RESPECTE SE L’HA AVISAT DE LA POSIBILITAT D’AQUESTS DANYS. ALGUNES JURISDICCIONS NO PERMETEN L’ EXCLUSIÓ O LIMITACIÓ DE DANYS CONSEGÜENTS O INCIDENTALS, DE MANERA QUE ES POSSIBLE QUE NO S’APLIQUIN A VOSTÈ LA LIMITACIÓ O EXCLUSIÓ ANTERIORS. EN CAP CAS, LA RESPONSABILITAT TOTAL DE REACTIVACIÓ BADALONA S.A. VERS VOSTÈ PER TOTS ELS DANYS, PÈRDUES I CAUSES DE DEMANDA (JA SIGUI EN EL CONTRATE O AGRAVI, INCLOSA PERÒ NO LIMITADA A LA NEGLIGÈNCIA U ALTRES CIRCUMSTÀNCIES) EXCEDIRÀ DE 2.000 EUROS.

Disposicions generals

Aquests termes i condicions i qualsevol terme addicional publicat en el lloc en conjunt, constitueixen el contracte complet entre Reactivació Badalona S.A. i vostè respecte l’ús del lloc. El fet que Reactivació Badalona S.A. no exigeixi el compliment d’alguna disposició en el present no afectarà el ple dret a exigir tal compliment en qualsevol moment en endavant, ni la renúncia per part de Firelancers d’una infracció de qualsevol disposició en el present s’haurà de prendre com a renúncia ni constituirà una renúncia de l’esmentada disposició. Per a ser efectiva, qualsevol renúncia vers Reactivació Badalona S.A. haurà de fer-se per escrit. Qualsevol causa de demanda que vostè pugui tenir respecte l’ús del lloc haurà d’iniciar-se dins d’un (1) any desprès de que la reclamació o causa de demanda hagi sorgit. Si per alguna raó una cort de jurisdicció competent troba que qualsevol disposició d’aquests termes i condicions o part d’elles és inexigible, aquella disposició haurà d’exigir-se fins al seu màxim abast permissible de manera que afecti la intenció d’aquest contracte, i el remanent d’aquest termes i condicions continuarà en vigor i efecte plens. Aquests termes i condicions es regiran i interpretaran en conformitat amb les lleis d’Espanya, sense referència a les seves normes relacionades amb conflictes legals.

PRIVACITATGeneral

Si bé generalment no necessitem que ens doni informació personal identificable, com la seva adreça de correu electrònic, nom, adreça postal, núm. de telèfon, núm. de la seguretat social, núm. de la targeta de crèdit (junts, “Dades personals”), per a visitar i utilitzar aquest lloc i qualsevol altre subsidiari (junts, “el lloc”), publicat i mantingut per Reactivació Badalona S.A. (adreça de la seu central © Badalona Centre Internacional de Negocis (Reactivació Badalona, S.A.) Polígon Les Guixeres C/ Marcus Porcius, 1. 08915 ) o les seves oficines subsidiàries o sucursals en tot el món (junts, “Reactivació Badalona S.A.”), tingui en compte que per a participar en algunes de les nostres funcions i activitats i tenir accés a alguns dels nostres productes i serveis, serà necessari que ens proporcioni les seves dades personals en algunes àrees del lloc. Proporcionant-nos les dades personals en el lloc, entén plenament i consenteix sense ambigüitat que les esmentades dades personals s’obtinguin, usin i transfereixin segons els termes i condicions descrites en aquest avís de privacitat (“Termes de privacitat”). Si no hi està d’acord, no ens proporcioni les seves dades personals en el lloc. A més, ens reservem el dret de canviar o modificar els termes de privacitat en qualsevol moment tal i com s’ha establert, desprès de per exemple canvis en la legislació aplicable.
Recopilació de dades personals i altra informació de l’usuari
Reactivació Badalona S.A. només recollirà dades personals de manera obligatòria quan sigui necessari per a dur a terme una o més de les funcions o activitats sol·licitades, o per a que vostè pugui tenir accés als nostres productes o serveis, i només ho farem per mitjans legals i legítims. Les entrades de dades en el lloc per a l’esmentada informació obligatòria estan marcades amb * o una marca similar. Reactivació Badalona S.A. podrà sol·licitar informació addicional no obligatòria amb la finalitat de conèixer millor als seus clients o per a realitzar marketing directe o invita’l a participar en concursos. Vostè és lliure de respondre a qualsevol d’aquestes sol·licitats d’informació addicional.
Abans o durant la recopilació, prendrem els mitjans raonables per a assegurar-nos de que vostè està en coneixement de que Reactivació Badalona S.A. està recollint les dades personals i per a quins propòsits específics necessitem les esmentades dades.
Cada cop que un visitant entri en el lloc, els servidors web de Reactivació Badalona S.A. reconeixen i emmagatzemen de manera automàtica la informació que normalment no es considera com a dades personals, com l’adreça IP i el nom de domini del visitant. Nosaltres empleem la informació de l’usuari per a comprendre els patrons de tràfic del visitant mitjançant el lloc objecte de millorar la seva utilització. El seu ordinador proporciona automàticament aquesta informació d’usuari cada cop que vostè es connecta, a menys que hagi activat la tecnologia de bloqueig disponible en alguns navegadors. Quan vostè visiti el lloc, podem usar les denominades “cookies”, les quals emmagatzemen certa informació d’usuari en el seu ordinador i ens permeten personalitzar la seva experiència per a satisfer els seus interessos i preferències de millor manera, o simplement, per a facilitar la seva inscripció per a utilitzar els serveis. Molts navegadors li permetran esborrar les cookies del disc dur del seu ordinador, bloquejar l’acceptació de cookies o rebre una senyal d’advertència abans de guardar una cookie. Malgrat tot, si bloqueja o elimina cookies, nosaltres no podrem restaurar cap configuració de preferències o personalització que vostè hagi especificat prèviament i la nostra capacitat per a personalitzar la seva experiència en línia es veurà limitada. Consulti les instruccions del seu navegador per a saber més respecte aquestes funcions.

Ús i divulgació de dades personals

Les dades personals que ens proporcionin en el lloc seran manipulades de manera apropiada i considerada. Sense limitar lo anterior, emplearem i divulgarem les dades personals amb el propòsit de realitzar les funcions i activitats sol·licitades, per a que vostè tingui accés als nostres productes o serveis, o per algun propòsit establert específicament en l’àrea pertinent del lloc. Reactivació Badalona S.A. sempre es reserva el dret d’usar i divulgar les dades personals per a realitzar qualsevol forma de marketing directe dels nostres productes i serveis. A més, Reactivació Badalona S.A. podrà combinar les dades personals que vostè proporcioni en el lloc amb altra informació que vostè o tercers poden proporcionar-nos per a adaptar de manera més efectiva el lloc, funcions, activitats, productes, serveis i ofertes dirigides a vostè.

Destrucció i actualització de dades personals

Si les dades personals que mantenim ja no són necessàries per a cap dels propòsits establerts en la secció anterior “Ús i divulgació de dades personals”, ens comprometem a prendre les mesures raonables per a destruir o treure la identificació de les dades personals desprès de transcorregut un període de temps raonable. Si proporciona dades personals a Reactivació Badalona SA, vostè tindrà el dret, prèvia notificació escrita, de sol·licitar inspecció, canvi, esmena o eliminació de les esmentades dades. Malgrat tot, en virtut de les lleis vigents, ens reservem el dret de cobrar una multa raonable per la inspecció de les dades personals que mantenim. Les instruccions de com sol·licitar una inspecció, canvi, esmena o eliminació de les seves dades personals s’entregaran en el moment de la recopilació i, de no entregar-se en aquest moment, se li proporcionaran a través de la nostra funció Contacti amb nosaltres, prèvia sol·licitud.

Qualitat

Ens comprometem a prendre les mesures raonables per a assegurar-nos de que les dades personals que recopilem són precises, complertes i actualitzades. Malgrat tot, vostè té l’obligació de proporcionar solament dades personals que siguin precises, complertes i actualitzades en el moment de la recopilació. Si més endavant vostè reconeix que les dades personals que conservem no són precises, complertes i actualizades, prendrem les mesures necessàries per a corregir-les un cop rebem la seva notificació per escrit.

Seguretat

Encara que Reactivació Badalona S.A. no pugui garantir que mai es produirà un accés no autoritzat, tingui la seguretat que Reactivació Badalona S.A. es preocupa enormement de mantenir la seguretat de les seves dades personals i d’evitar l’accés no autoritzat mitjançant l’ús de la tecnologia i els procediments interns apropiats.

Informació de contacte

Si té qualsevol consulta respecte les dades personals que mantenim o respecte de la nostra política a aquest respecte, si us plau enviï un correu electrònic a bcin@bcin.org.

1. Información general

 

El titular de la página web es Reactivació Badalona, S.A. (en adelante “BCIN” o “Nosotros”), con domicilio en C/ Marcus Porcius, 1, Pol. Les Guixeres de Badalona, Barcelona, CP 08915, con el CIF A58184748, e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en el Tomo 7.944, Libro 7.204, Hoja 92.853, Folio 1, Sección 2ª.

 

Puedes ponerte en contacto con nosotros por medio de nuestro correo electrónico bcin@bcin.cat o del teléfono 934648000. Nuestro horario de atención al cliente es de lunes a viernes, de 8:30 a 19 horas, excepto festivos.

 

 

2. Aviso Legal

 

Por la navegación por la página web (en adelante, la “Página Web”), adquieres la condición de usuario (en adelante, el “Usuario”) y aceptas sin reservas de ninguna clase todos los términos del presente Aviso.

 

No seremos responsables, ni indirecta ni subsidiariamente de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivadas del uso de la Página Web que sea contrario a lo establecido en este Aviso Legal y en la Política de Privacidad.

 

Podremos en todo momento y sin previo aviso modificar el presente Aviso Legal, así como la Política de Privacidad mediante la publicación de dichas modificaciones en la Página Web con el fin de que puedan ser conocidas por ti.

3. Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial

La Página Web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición, compilación, diseños, marcas, logotipos, imágenes, texto y gráficos, son propiedad de BCIN, encontrándose protegidos por la normativa nacional e internacional sobre propiedad intelectual. El acceso por parte del Usuario a la Página Web no le otorga ningún derecho de propiedad sobre los mismos.

 

 

 

Si encuentras en la Página Web o por medio de la utilización del Servicio cualquier contenido que pudiera vulnerar derechos de propiedad intelectual e industrial, rogamos lo pongan en conocimiento de BCIN con la mayor brevedad posible, remitiendo un correo electrónico a la dirección bcin@bcin.cat.

 

4. Responsabilidad Civil

 

El contenido de la Página Web es conforme a la legislación española. La responsabilidad de BCIN no puede invocarse en el caso de productos no conformes a la legislación de terceros países. Corresponde pues, a los Usuarios de fuera de España el verificar la legalidad de nuestros contenidos en sus respectivos países.

 

Solamente responderemos de los daños y perjuicios que puedas sufrir como consecuencia de la utilización de la Página Web cuando dichos daños sean directamente imputables a una actuación dolosa o negligente de BCIN y en la actuación del Usuario no concurriera culpa o negligencia. No existirá, en cualquier caso, actuación dolosa o negligente por parte de BCIN cuando pruebe que ha cumplido las exigencias y requisitos legal y reglamentariamente establecidos y los demás cuidados y diligencias que exige la naturaleza del servicio.
No controlamos, con carácter general, la utilización que los Usuarios hacen de la Página Web, del blog y de las redes sociales asociadas. En particular no garantizamos bajo ningún extremo que los Usuarios utilicen estos servicios de conformidad con la ley, el presente Aviso legal, la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público, ni tampoco que lo hagan de forma diligente y prudente.

 

No ejerceremos ningún tipo de control sobre los enlaces o hipervínculos hacia otros lugares de Internet. En ningún caso BCIN asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace perteneciente a una web ajena, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad y veracidad de cualquier material o información contenida en cabeza de los hipervínculos u otros lugares de Internet.

 

 

 

5. Exclusión de Garantía

 

No garantizamos que la navegación por la Página Web se ejecute sin interrupciones en tiempo útil, confiable o libre de errores. No garantizamos que la Página Web y el servidor estén libres de virus y no nos hacemos responsables de los posibles daños o perjuicios que se puedan derivar de interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos o desconexiones en el sistema operativo de ese sistema electrónico, motivadas por causas ajenas a BCIN.

 

Es responsabilidad del Usuario adoptar todas las medidas técnicas adecuadas para controlar razonablemente estos riesgos y evitar daños en sus equipos, pérdida de datos y robo de información confidencial. A estos efectos, debe tener sistemas actualizados de detección de software malicioso, tales como virus, troyanos, etc., así como tener actualizados los parches de seguridad de los correspondientes navegadores que utilice.

 

Nos comprometemos a realizar nuestros mejores esfuerzos para evitar cualquier error en los contenidos que pudieran aparecer en la Página Web. En cualquier caso, estaremos exentos de cualquier responsabilidad derivada de eventuales errores en los contenidos que pudieran aparecer en la misma.

 

No seremos responsables por los contenidos ajenos que transmitamos, alojemos o a los que facilitemos el acceso cuando actuamos como mero intermediario. En cualquier caso, nos comprometemos a retirar inmediatamente el contenido ilegal de la Página Web o del Servicio en cuento tengamos conocimiento efectivo de ello.

6. Obligación de los Usuarios

A titulo enunciativo, y en ningún caso limitativo o excluyente, el Usuario se compromete a:

 

a) Utilizar su identidad real en todos los formularios de la Página Web. Queda prohibida la suplantación de personalidad de otros individuos o entidades;

 

b) No introducir, almacenar o difundir en o desde la Página Web cualquier información de carácter difamatorio, injurioso, obsceno, amenazador, xenófobo, que incite a la violencia a la discriminación por razón de raza, sexo, ideología, religión o que de cualquier forma atente contra la moral, el orden público, los derechos fundamentales, las libertas públicas, el honor, la intimidad o la imagen de terceros y en general la normativa vigente;

 

c) No introducir, almacenar o difundir en o desde la Página Web cualquier contenido que infrinja derechos de propiedad intelectual e industrial, el secreto de las comunicaciones y la legislación de protección de datos de carácter personal;

 

d) No introducir, almacenar o difundir mediante la Página Web ningún programa de ordenador, datos, virus, código, equipo de hardware o de telecomunicaciones o cualquier otro instrumento o dispositivo electrónico o físico que sea susceptible de causar daños a la página web, a cualquier Usuario, a los proveedores de BCIN o en general a cualquier tercero, o de impedir el normal funcionamiento de los mismos;

 

e) No destruir, alterar, utilizar para su uso, inutilizar o dañar los datos, informaciones, programas o documentos electrónicos de BCIN sus proveedores o terceros;

 

f) El Usuario acepta no llevar a cabo ninguna acción que provoque una saturación desproporcionada o innecesaria en la infraestructura de la Página Web o en los sistemas o redes de BCIN así como en los sistemas y redes conectados a la Página Web.

 

7. Menores de Edad

 

Con carácter general, para contratar los servicios ofrecidos por la Página Web los menores de edad deben haber obtenido previamente la autorización de sus padres, tutores o representantes legales, quienes serán responsables de todos los actos realizados a través de la Página Web por los menores a su cargo. En aquellos casos en los que expresamente se señale o que esté determinado por ley, el acceso quedará restringido única y exclusivamente a mayores de 18 años.

 

8. Cookies

 

Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.

 

Nosotros solamente utilizamos cookies de sesión, que son aquéllas que permiten a la Web mantener un seguimiento del movimiento del usuario de una a otra página, de forma que no le pedirá la información que ya haya sido suministrada anteriormente. Las cookies se sesión permiten al usuario moverse por muchas páginas de un mismo sitio de manera rápida y fácil, sin tener que autentificarse de nuevo o volver a iniciar el proceso en cada zona que visite.

 

El Usuario puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.

 

9. Duración y terminación

 

La prestación de los servicios ofrecidos en la Página Web tiene una duración indefinida. Sin perjuicio de lo anterior, BCIN está facultado para retirar un servicio, suspender o interrumpir unilateralmente su prestación, en cualquier momento y sin necesidad de preaviso.

 

10. Ley aplicable y jurisdicción

 

Todas las cuestiones relativas a la Página Web se rigen por las Leyes españolas y se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales competentes de Badalona (Barcelona).