These are BCIN Business Centre firms and freelancers. Coming from so many diffferent fields, such as: technological, health, pharmaceutical, nautical, cosmetic, industrial, housing, advertising, among others. Thank you very much for your confidence!

32

LCA ESPAÑA

Comercial laboratori farmacèutic
93 464 80 58

METALS & SLUDGE RECYCLING, SL

Comercial de subproductes i residus
93 464 80 65

MSR INFORMÁTICA, SL

Serveis informàtics
93 465 44 45

FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE BADALONA – PIMEC

Presentació i formació, serveis i assessorament a les empreses del municipi.
93 464 80 24

BIOMERIEUX ESPAÑA, SA

Comercial de laboratori fabricant de reactius
93 464 80 72

TECHROCKS, MARC PICART

Serveis informàtics
93 464 80 62

AFIRMA ADVOCAT: ANTONIO LÓPEZ

Advocat civil i mercantil
93 464 80 03

GESTIÓN RÁPIDA – SEDE GR, SL

Gestoria
93 464 80 55

LUIS ALONSO WZ-U

Enginyeria farmacèutica
93 131 16 19

Alisa

DEMOLICIONES Y TRABAJOS DE EXCAVACIÓN ALISA, SL

Demolicions i excavacions
93 464 80 39

RONDINO MADERA IBÉRICA, SL

Comercialització de fustes
93 464 80 33

ZEBRA DISSENY I COMUNICACIÓ, SL

Disseny de Retail, digitalització del punt de venda i construcció
93 464 80 04

SARTORIUS STEDIM SPAIN, SA

Comercialització i representació d´aparells i equips de laboratori
93 464 80 12

ASSOCIACIÓ CATALANA DE VENDING

Associació d’empreses de distribució automàtica -Vending
93 4648015

BATLLE FARRE

Compravenda d’immobles i valors mobiliaris
93 464 80 57

Z NAUTIC S.A.S.U.

Oficina comercial d’embarcacions Zodiac i Bombard
93 464 80 80

BECK & POLLITZER ESPAÑA 2016, SL

Instal·lació i reubicació de maquinària
93 4648031

INAPA ESPAÑA DISTRIBUCIÓN DE PAPEL, SA

Distribució paper
93 464 80 09

OCEAN CONTAINERS TRADING, SL

Compra-venda de contenidors marítims
93 464 80 70

KIDE, S. COOP.

Comercialitzaciói de cambres de fred comercial i industrial
93 464 80 11

ARS PUBLICTARIA EXTERIOR, SL

Publicitat exterior
900 333 200

FOCUS INSIDE, SL

Serveis educatius
93 464 80 86

CEEISCAT

Vigilància epidemiològica de les infeccions de transmissió sexual i el VIH a Catalunya

GSM3 ASYNTER, SL

Comercialització de productes farmacèutics
93 464 80 77

Registered companies

KERBEROS SECURITY, SL

Empresa de Seguretat

ACEVERSU

Associació Catalana de Valorització Energètica de Residus Sòlids Urbans

EURO MEDITERRANEAN PROJECTS, SL

Organització de convencions i fires de mostres

LEYRO SCIENTIFIC, SL

Instruments de calibració i mesura

DRIMNANO, SL -DRIMSIM

Comercialització de SIM universal

SELFAUDIT, SL

Seguretat alimentària

EXCLUSIVES BADAMAR, SL

Construcció d’edificis i Promoció immobiliària

CO. MARK TEMPORARY EXPORT SPECIALIST, SLU

Consultoria en internacionalització, exportació i comerç exterior

TECUMSEH EUROPE SALES & LOG. SUCURS. ESPAÑA, SL

Comercialització de compressors

KERBEROS LUXURY, SLU

Comercialització de béns i serveis de luxe

GLOBAL DISTRANS, SL

Mediació de transport i logística

INACAMI EXCAVACIONES, SL

Excavacions i moviments de terra