El Centre de Negocis de Badalona – BCIN compta amb una nova empresa allotjada en règim de Viver:
Antonio López Gallego, advocat des de 1990, sota la denominació AFIRMA Servicios Jurídicos y Mediación presta Serveis jurídics en matèries relacionades amb el dret civil, mercantil i processal. En l’àmbit de les empreses i autònoms assessora sobre les següents matèries:

1. Contractació, obligacions i dret civil i mercantil, mitjans de pagament, relacions bancàries i d’assegurances, dret immobiliari, gestió de la insolvència des de la reclamació prèvia fins el concurs de creditors, tant per part del creditor com de deutor, dret de societats mercantils i civils, associacions, comunitats de béns i altres formes empresarials. També, si escau, la reclamació i defensa en procediments judicials, de mediació, conciliació i arbitratge.

2. Compliance o Compliment normatiu: règim jurídic de la prevenció del blanqueig de capitals, prevenció penal de la persona jurídica i dels directius i representants de la companyia, elaboració de normes de conducta o codis ètics de la societat, protecció dades personals .

3. Formació interna i elaboració de manuals jurídics de procediments interns per a empleats i directius.

Els esmentats serveis es poden prestar en les instal·lacions de el client.

En breu ampliarà els seus serveis amb una activitat més: la Mediació com a mètode alternatiu a la resolució de conflictes, més eficaç i ràpid que la via judicial i amb menor cost econòmic i emocional.

Gemma
Author: Gemma