Noticies

El Centre d’Empreses del BCIN ha adaptat els seus espais i serveis per oferir unes condicions segures a les empreses allotjades, per fer front al COVID-19.
Ens hem adherit al Protocol de seguretat molt complet i exigent de la nostra associació professional Proworkspaces.

El BCIN s’adhereix al Protocol “Working Safe Offices by ProWorkSpaces” que reflecteix el compromís del sector de l’ oficina flexible (Centres de Negocis i de Coworking) amb les mesures de prevenció per a la tornada al treball, facilitat per la nostra Asociación de Centros de Negocios y Oficinas Flex –ProWorkSpaces.

 

1. REFORÇ DE NETEJA. Desinfecció de la paqueteria; compliment per part del personal de neteja, de la utilització d’ EPIs i compliment de les seves normes d’ús. Intensificació de la neteja diària, especialment d’aquells elements sensibles en l’oficina com poms de portes, interruptors i pulsadors.
2. REDISTRIBUCIÓ DE L’ESPAI. Augment de la distància entre llocs (2 metres), reducció de l’ aforament de les sales del Centre de Convencions.
3. PROTECCIÓ ALS USUARIS. Entrega de mascaretes als usuaris i instal•lació dosificador de gel hidroalcohòlic a l’entrada del Centre.
4. EPIs PER A L’EQUIP. Entrega d’equips de protecció individual per al personal propi del BCIN: mascaretes i guants, en especial per al personal de recepció.
5. PURIFICACIÓ DE L’AIRE. Incorporació de protocols per mantenir la circulació i purificació de l’aire (conductes, filtres, etc.)
6. REEDUCACIÓ EN L’ÚS DE L’ESPAI. Elaboració i distribució d’una guia de bones pràctiques d’ús de l’espai per als usuaris. Col•locació en lloc visible.
7. PRECAUCIONS EN LES ZONES COMUNS. Manteniment de les portes obertes en las àrees comunes i accessos mitjançant instal•lació de topalls o cunyes.
8. ORGANIZACIÓ ÀREES DE TRÀNSIT. Mitjançant catenàries, vinils o plantes, generació de nous itineraris dirigits de trànsit de persones.
9. ATENCIÓ ESPECIAL LAVABOS. L’ús de serveis implica una especial precaució del rentat de mans ABANS i DESPRÉS de la seva utilització.
10. SENYALÈTICA. Instal•lació de recordatoris visuals de prohibició o obligació, mitjançant plaques o vinils.

Protocol Proworkspaces publicat el 28 d’abril de 2020, subjecte a actualitzacions

P3N1NsUl4
Author: P3N1NsUl4