El 30 de març s’ha celebrat al BCIN la jornada de sensibilització a les empreses de Badalona sobre el valor compartit.

“Empreses amb propòsit” es defineixen com aquelles empreses que donen resposta a la situació mediambiental del planeta, la comunitat a la qual pertanyen, als consumidors i clients i en l’àmbit social.

Aquesta resposta es materialitza en mesurar l’impacte de l’empresa en les quatre grans àrees descrites implicant a la governança de l’empresa que constituiria la cinquena àrea. El propòsit de les empreses seria equilibrar els interessos financers i no financers en adoptar decisions.

Estudis sobre anàlisi del consum llancen les dades de què un 21% dels consumidors escull un consum ètic i aquest percentatge creix any rere any. El talent de les noves generacions també escull treballar en empreses amb un compromís amb el medi ambient, la comunitat, consumidors i en l’àmbit social.


S’ha posat de manifest que l’eina més completa perquè les empreses abordin aquest camí de ser una “empresa amb propòsit” és el moviment B Corp que proporciona una visió  i avaluació en totes les àrees de l’empresa concernides pels canvis a iniciar, dur a terme o completar. B Corp és un moviment mundial i està present a 78 països del món. L’eina de B Corp d’avaluació holística de l’impacte és gratuïta i a l’abast de totes les empreses.

L’empresa Specialisterne ha proporcionat en la jornada el seu testimoni basat a anar avaluant el seu impacte en les diferents àrees. Specialisterne ha explicat com ha sigut el seu procés, la dedicació i esforç posades en la millora que li ha proporcionat la certificació del segell B Corp entrant dins la Comunitat d’empreses que comparteixen experiència i s’ajuden entre elles per a millorar cada dia més el seu impacte.

ACCIÓ ha posat en relleu l’aposta de les administracions en tots els àmbits amb les empreses amb valor compartit. ACCIÓ ha posat també de manifest el caràcter estratègic per les empreses badalonines de posar-se mans a l’obra i les eines a disposició de les empreses catalanes per a facilitar aquest procés.

P3N1NsUl4
Author: P3N1NsUl4