Noticies

Nou Protocol en cas d’assetjament sexual o psicològic

El BCIN ha elaborat i aprovat un protocol per a la prevenció, detecció, actuació i resolució de situacions d’assetjament psicològic, sexual o per raó de sexe i altres discriminacions a la feina.

Aquest protocol suposa un compromís per a l’erradicació total d’aquestes conductes i té l’obligació de garantir el respecte a la dignitat i intimitat de les persones, la lluita contra tota mena de discriminació, fomentar la igualtat efectiva entre dones i homes, i garantir la salut i la integritat física i la moral de tots els seus treballadors i treballadores.

L’empresa assumeix de manera proactiva la missió de promoure un entorn laboral totalment lliure de violència de qualsevol tipus, sancionant aquestes conductes.

Per a l’elaboració i implementació d’aquest Protocol,  Reactivació Badalona, SA – BCIN ha comptat amb el suport de les tècniques del departament del Pla d’Igualtat intern de  l’Ajuntament de Badalona, Àrea de Serveis Socials i Participació.

Enllaç al Protocol: https://bcin.cat/wp-content/uploads/2021/09/Protocol-assetjament-BCIN-signat.pdf

Protocol assetjament BCIN signat