Institucional

Reactivació Badalona, SA és una societat mercantil pública integrada a l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID, que té la missió d’impulsar la política econòmica i el desenvolupament local per promoure la millora de la qualitat de vida de la ciutadania de Badalona a través del foment de l’ocupació, l’impuls de l’emprenedoria i el suport a les empreses, responent a les diferents necessitats de les persones en el seu territori i des de la perspectiva de l’economia plural, que inclou, l’Economia Social i la Solidària.

Reactivació Badalona també potencia l’empoderament de la ciutadania i el reequilibri entre territoris per assolir un model just de desenvolupament econòmic i de creació, manteniment i repartiment de l’ocupació.

És la gestora de l’edifici BADALONA CENTRE INTERNACIONAL DE NEGOCIS – BCIN , amb el CENTRE D’EMPRESES per a l’allotjament i suport a empreses i start-ups o spin-offs, i el CENTRE DE CONVENCIONS, amb sales per a la celebració d’actes d’empresa.

Tota l’activitat de Reactivació Badalona es realitza al voltant d’aquests quatre valors:

Igualtat d’oportunitats i progrés social. Promoure el desenvolupament d’un model just de creació, manteniment i repartiment de l’ocupació, que apoderi a la ciutadania, incorpori la perspectiva de gènere i de diversitat en tots els àmbits organitzatius i de forma transversal i afavoreixi el reequilibri entre territoris.

Cooperació dins l’organització i amb d’altres. Impulsar internament i externament la cooperació i la professionalitat de les persones treballadores a través de la millora contínua, avançant cap a l’excel·lència de les seves competències i del desenvolupament del seu talent, tot fomentant formes de treball en equip, col·laboratives, transversals i participatives que afavoreixin el benestar laboral i de la ciutadania.

Economia social i sostenible al servei de les persones. Potenciar un model d’Economia Social i Solidària, on la pluralitat de sectors socials, l’emprenedoria col·lectiva i la innovació social, generin un desenvolupament econòmic més just, present en tots i cadascun dels territoris.

Esperit de servei públic i ètica professional i personal. Impulsar uns serveis públics que avancin cap a una major coordinació de l’ecosistema públic, privat i comunitari on les bones pràctiques, la transparència, l’ètica professional i personal i la virtut pública, com a concreció pràctica d’uns determinats valors, siguin les bases que consolidin el bon govern i l’orientació a la ciutadania.

 

Any 2022
Servei d’Ocupació de Catalunya | Especialització territorial i dinamització empresarial | 36.000,00 €
Diputació de Barcelona | Servei Local d’empresa 2022-2023 | 199.800,00 €
Diputació de Barcelona | Eix Besòs Circular | 59.500,00 €

Any 2021
Servei d’Ocupació de Catalunya | Accions Estratègiques per al Barcelonès Nord | 13.068,00 €
Diputació de Barcelona | Eix Besòs Circular | 19.209,00 €

Any 2020
Servei d’Ocupació de Catalunya | Transformació cap a l’Economia Circular dels polígons industrials de Badalona | 36.000,00 €

Any 2019

Diputació de Barcelona | Eix Besòs Circular | 30.000,00 €

Diputació de Barcelona | Servei Local d’Empresa 2019 | 94.806,00 €

Any 2018

Servei d’Ocupació de Catalunya | Pla integral de transformació dels polígons Nord i Sud de Badalona | 35.816,00 €

Diputació de Barcelona | Pla de transformació social dels barris colindants al poligon Sud | 22.500,00 €

Diputació de Barcelona | Eix Besòs Circular | 30.000,00 €

Diputació de Barcelona | Servei Local d’Empresa 2018 | 72.225,00 €

Any 2017

Servei d’Ocupació de Catalunya | Desenvolupament del Pla de Transformació Energètica i Economia Circular dels polígons industrials de Badalona | 27.045,55 €