30 Març 2017
Category: Sin categoría
30 Març 2017,
 0

Els pneumòlegs demanen cribatges en el permís de conduir per a camions, autocars i trens.

Badalona 31 de març del 2017. La XXXV Diada Pneumològica organitzada per la Societat Catalana de Pneumologia, de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, reuneix avui divendres i demà dissabte, al Centre Internacional de Negocis de Badalona, 350 professionals d’arreu de Catalunya.

Durant la sessió de patologia respiratòria del son, el Dr. Josep Castellà, cap de Patologia Forense de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya, parlarà de les conseqüències medicolegals de la síndrome de les apnees del son (SAHS). És a dir, fins a quin punt es poden demanar responsabilitats legals a transportistes, conductors d’autocar, conductors d’AVE, etc… que tenen el diagnòstic d’apnees i que no segueixen el tractament. Des del 2016 els pacients diagnosticats estan obligats, a l’hora d’obtenir o prorrogar el permís de conduir, a presentar un document de les unitats assistencials del son conforme els pacients estan correctament tractats i segueixen el tractament. En aquesta sessió també es debatrà sobre la idoneïtat de fer cribatge d’apnees del son en els certificats mèdics obligatoris per a l’obtenció del permís de conduir, especialment per a els que permeten conduir camions, autocars i trens.

En la sessió sobre l’asma, la Dra. Maribel Casas, de l’Institut de Salut Global de Barcelona, explicarà l’evidència cada cop més forta dels factors ambientals en l’aparició i el control de l’asma. Fins ara s’havia estudiat en profunditat l’exposició al tabac i la contaminació ambiental, però hi ha altres factors de risc ambiental menys coneguts però que poden contribuir a l’augment de la malaltia. No només parlem de pol•lució (això ja se sap i hi ha una clara evidència) sinó també de manipulació alimentària.

Substàncies químiques presents en el dia a dia com són els pesticides, les que trobem en els cosmètics, o en els envasos de plàstic en contacte amb els aliments o en begudes, tenen la capacitat d’afectar el sistema respiratori. Aquests factors de risc són molt importants en els primers anys de vida, ja que el pulmó s’està formant i és especialment susceptible a les exposicions ambientals adverses. Entendre l’origen de l’asma és un dels reptes que ha d’afrontar la comunitat científica perquè, només així, es podran definir les polítiques sanitàries per prevenir el seu desenvolupament.

En la sessió de trasplantament, el Dr. Manuel López Messeguer, pneumoòleg de l’Hospital de la la Vall d’Hebron, presentarà les dades de trasplantament de pulmó a Catalunya. Les darreres dades indiquen que la supervivència global a Catalunya és superior a la de la resta del món. Catalunya és la tercera, en taxa de trasplantaments, per milió d’habitants i l’Hospital de la Vall d’Hebron (que és l’hospital de referència en trasplantaments de Catalunya) és el tercer hospital d’Europa en xifres de trasplantament.

Informació sobre l’Acadèmia
L’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears és una entitat fundada l’any 1872, amb personalitat jurídica oficialment reconeguda, i constitueix una tribuna i un lloc de reunió dels professionals de la salut de Catalunya, Balears, València i Andorra. És una institució independent al servei del país i no vinculada a cap organisme oficial.
La seva finalitat és fomentar l’estudi i el conreu de les ciències de la salut en tots els seus aspectes: humà, tècnic, social i cívic, tant en el seu vessant assistencial com docent i d’investigació.
És una comunitat científica viva, fruit de l’esforç col·lectiu, que s’adapta a les necessitats i circumstàncies científiques del moment, que treballa en col·laboració amb altres societats mèdiques, biològiques i farmacèutiques, nacionals i estrangeres, amb una constant inquietud de progrés.
És la corporació mèdica més important del nostre país, pel nombre de socis, més de 27.549. Està integrada per 90 societats científiques que agrupen els professionals de les ciències de la salut. El curs 2015-2016 el volum d’activitats científiques que ha desenvolupat conjuntament és superior als 1700 actes i els professionals que hi assisteixen ronda la xifra de 49.800 persones

Comments are closed.